проф. Елена Кутева

проф. Елена Кутева

Директор на Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“

 

Професор Елена Филипова Кутева е родена в град София. Дъщеря е на именития Филип Кутев. Майка и е Мария Кутева.

Тя има дълга професионална и творческа биография.

1969 Дипломира се в Московската държавна консерватория „П. И. Чайковски“ – специалност „музикална теория“, професия – „музиковед“.

2002-2004 Обучение по  Management (The Open University – UK през НБУ). Професионална диплома по мениджмънт на The Open University – UK и Нов български университет – София.

1989 Образователна и научна степен „доктор” (област: теория на музиката). Научни звания:

–      Старши научен сътрудник ІІ ст. ( в ИИ при БАН)

–      Професор (  в НМА „Панчо Владигеров“)

Професионален опит:

1969-1973 Сътрудник в секция „Музикален фолклор“ в Институт за музикознание (сега-Институт по изкуствознание) при БАН: събирателска, дешифраторска, архиваторска и научна работа върху българския музикален фолклор.

1973-1992 Научен  сътрудник , а след това и ст.н.с.ІІ степен в секция „Теория“ в ИИ при БАН.

1992-1994 Ръководител секция „Етномузикология“ в ИИ при БАН.

1973 Асистент, преподавател, доцент, професор (1993) в НМА „Панчо Владигеров“ по специалностите „музикален анализ“ и „история на музикалнотеоретичните системи“. Научен ръководител на дипломанти  и докторанти по теория на музиката.

От 1994 Директор на ДФА „Филип Кутев“

Научна продукция:

– Реферати, статии, студии, монография („Монодийни форми“, в печат ) в областта на музикалната теория ( музикалнотеоретична проблематика в музиката на 20 в., фолклора, стари монодийни професионални култури, в областта на музикалнотеоретичната терминология).

– Автор на аранжименти на народни песни и др.

Членство в:

– СБК – секция „музиколози“

– СМТДБ – секция „Директори на професионални фолклорни ансамбли“ ( председател)

– Съюз на учените в България

Участие в:

– УС към СМТДБ

– Член на редколегията на сп. “Музикални хоризонти”

Награди:

– Множество награди като музиковед и като ръководител.

През годините на ръководството й Националният фолклорен ансамбъл “Филип Кутев” е получил много престижни награди, като последната от тях е “Св. Св. Кирил и Методий” на НДК  за особени заслуги към българската култура.