село Царевец

ЦАРЕВЕЦ – ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ…

Богата е земята българска, богата е историята на едно малко селце, легнало на тази земя сред обширната Дунавска равнина. Тук са живяли траки, римляни, славяни, прабългари, които век след век са трупали духовните и физическите богатства на своя живот. През Средновековието землището на село Царевец е било включено в границите на Търновското царство на цар Иван Шишман.

По време на османското присъствие – ХІV-ХІХ в., малкото китно селце е включено в Дунавския вилает под управлението на Мидхат паша. В началото на Руско-турската освободителна война Царевец е първото освободено село. Това се случва на 28 юни 1877 г.. Около 450 жители на селото с радост посрещат руските освободители начело с император Александър ІІ. След Освобождението селото е наречено Царевец.

Селото и неговите жители през годините се вписват ярко в историята на България. Много доброволци са участници и загинали във войните в началото на ХХ век. В памет на техния героизъм в центъра е изграден паметник от признателните поколения.

Село Царевец се намира на 6 км югоизточно от град Свищов, по пътя за областния град Велико Търново. Разположено е в долина между няколко хълма с много водоизточници. През селото минава малка рекичка, наречена Текир, която се влива в река Дунав.

Освен местното население в селото живеят и наследниците на тракийци и македонци от времето на войните.

Едни от основните поминъци на населението е земеделието и животновъдството. Достоен наследник на тези поминъци сега е Производствено потребителна обслужваща кооперация „Изгрев 93”, която е водеща в отглеждането на зърнени култури и една от най-преуспяващите в страната. В различните звена на кооперацията работят много от жителите на селото.

Днес село Царевец наброява 1300 жители и няма безработица. Близостта до град Свищов е предпоставка за реализацията на много от младите хора.

Кметството осъществява много добра инвестиционна политика, с цел подобряване инфраструктурата на селото. Активно участва в проекти по ОПРР и други и в повечето случаи печели.

Най-малките жители на селото посещават Целодневната детска градина „Радост”, в която работят компетентни педагози, а децата в ученическа възраст, училищата в град Свищов.

Богат културен, просветен и информационен център за жителите от всички възрасти е Народно читалище „Светлина – Царевец 1927”. Читалището е водещо в общината със своите разнообразни мероприятия и изяви на творческите си колективи. То е едно от първите в община Свищов, спечелило и реализирало проект „Глобални библиотеки – България”, и притежава модерен информационен център с високо скоростен интернет. По инициатива на жителите и организация от страна на читалището, както и с много стабилната финансова подкрепа от ППОК „Изгрев 93”, през лятото на 2011 година бе реновирано лятното кино и организиран и проведен Първи национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор”. Това значимо събитие бе резултат от съвместната работа на всички институции и организации в селото.

В Царевец функционира културен клуб на пенсионера „Изгрев 2005”, в който хората от третата възраст намират поле за изява на своите таланти, празнуват различни празници и годишнини.

Преди 120 години в село Царевец е построен църковният храм „Света Троица”, който през годините съхранява вярата на хората от селото.

Селото се откроява с красивите си двукатни къщи и подредени с вкус дворове с много цветя и зеленина. Царевчани са трудолюбиви, родолюбиви и гостоприемни хора, успели през годините да съхранят местните обичаи, традиции и усета към красотата.

В селото се поддържат парковете и цветните градини, любимо място за отдих на млади и стари.

За потребностите на жителите има обновен спортен комплекс с оформени игрища за футбол, волейбол и баскетбол, оборудвана спортна и фитнес зала с различни уреди. Създаден е футболен клуб „Изгрев 93” с два отбора мъже и деца, които под вещото ръководство на своите треньори редовно провеждат своите тренировки и участват успешно в организирани общински и областни турнири.

Достойни на своите потомци, днес жителите на селото продължават да пишат интересната история на своето красиво село Царевец, която ще оставят за идните поколения. Те мислят и действат модерно, отворени към новостите на времето и достойни да носят името българи в Обединена Европа.