Д-р Силва Хачерян

Д-р Силва Хачерян

Началник отдел „Международно сътрудничество и регионални дейности” в Министерството на културата.

 

Доктор по педагогика, хоноруван преподавател  в  СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика и Факултет по класически и нови филологии.

Работи в областта на правата на човека, културната интеграция на етническите общности, защита на културното многообразие, образователния и културен мениджмънт, нематериалното културно наследство и аспекти на регионалната културна политика.

Автор на две книги, публикува статии и материали в научни издания, списания и вестници.

Участва в изследователски проекти, национални и международни конференции и семинари.