Д-р Генчо Генчев

Д-р Генчо Генчев

Председател на фестивала.

Кмет на община Свищов (2015-2019 / 2019-2023)

 

Генчо Божинов Генчев има дълга творческа биография в областта на културата и изкуствата. Като ученик в Ловешката ветеринарна гимназия участва в Общински фолклорен ансамбъл „Ловеч“. По-късно се явява на конкурс за танцьори в Северняшкия фолклорен ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ – Плевен, където много бързо се превръща в солист на ансамбъла. За високите му художествени умения е награден със „Златна лира“. Годините прекарани в ансамбъла са утвърждаващи за по-нататъшното развитие на Генчо Генчев в областта на културата и най-вече в българския фолклор.

През 1998 г. е избран за Председател на НЧ „Светлина – Царевец 1927“, което поставя начало на дълъг творчески период. Освен, че прави генерални реформи в културната институция, създава и ръководи няколко танцови състава, които регистрират множество концерти, явявания на конкурси, награди и пътувания в Румъния, Македония, Турция, Унгария, Франция и др.

Читалището на село Царевец се превръща в първото селско читалище, в което е внедрен иновативния проект „Глобални библиотеки“ и това носи на председателя му поредното национално признание – наградата от 2010 г. на Българска библиотечно-информационна асоциация, а през 2013 г., е обявен за „Посланик на библиотеките в България” за приноса му в развитието на библиотечно информационните технологии.

През 2011 г. Генчо Генчев създава международен фолклорен фестивал „Фолклорен извор“, който се провежда под патронажа на Министерство на културата, а през 2018 г., е вписан за пълноправен член на CIOFF.

Генчо Генчев има съществена роля и принос за реализирането на Проекта „Традиция и танц – мост над река Дунав“ по Програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA“ 2014-2020 г., съгласно който в сградата на закритото от двадесет години училище на село Царевец е изграден нов, модерен и уникален Център за образование и култура.


Роден:

1980 г. в Свищов


Образователна квалификация:

1999 г. – Завършва Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов “ – гр. Ловеч;

2014 г. – Завършва „Бизнес администрация“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград;

2016 г. – Завършва „Стопанско управление“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград;

2019 г. – Завършва магистратура „Културен туризъм“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий “ – гр. Велико Търново;

2021 г. – Защитава образователна и научна степен „Доктор“ по етнология към Център за етнология и културна антропология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий “ – гр. Велико Търново.


Политическа дейност:

2007 г. – Избран за кмет на село Царевец, община Свищов, мандат 2007-2011 г .;

2011 г. – Избран за кмет на село Царевец, община Свищов, мандат 2011-2015 г .;

2015 г. – Избран за кмет на община Свищов, мандат 2015-2019 г .;

2019 г. – Избран за кмет на община Свищов, мандат 2019-2023 г.


Професионално развитие и постижения:

2007 г. – Избран за председател на НЧ „Светлина – Царевец 1927“ село Царевец;

2011 г. – Създава Международен фолклорен фестивал „Фолклорен извор“;

2012 г. – Със Заповед на министъра на културата става член на Обществено – консултативния съвет към Министъра на културата;

2014 г. – Избран за лектор от Националното сдружение на общините в Република България в уебсайта на Местното самоуправление и администрация;

2016 г. – Избран за заместник-председател на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”;

2019 г. – Избран за заместник-председател на Организацията за управление на Дунавски туристически район.


Награди и отличия:

2010 г. – Награда на Българска библиотечно-информационна асоциация за принос в библиотечните информационни технологии;

2012 г. – Награда на Община Свищов за принос в развитието на културата;

2013 г. – Награда „Деятел на културата“ на Община Свищов;

2013 г. – Награда „Посланик на библиотеките в България” на Българска библиотечно-информационна асоциация за приноси в уеб библиотечно информационни технологии;

2014 г. – Награда „Почетен плакет“ на областна управа Велико Търново за принос в развитието на културния туризъм в областта;

2016 г. – Приз „Кмет на годината“, в категория „Ефективно управление на проектирането“, в раздел „Средна община“, в класация на KMETA.bg – портал на българските общини;

2016 г. – Национален златен приз „Човешки ресурси“ на фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията“, Национално сдружение на организациите за социални услуги и списание „Човешки ресурси“;

2019 г. – Награда на CIOFF-България (Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и фолклорни изкуства към ЮНЕСКО) за цялостен принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство;

2019 г. – Национална награда на името на проф. Иван Шишманов на Съюза на народните читалища за изключителен принос за развитието на българските читалища и отстояване на висотите на човешкия дух;

2021 г. – „Кристално огърлие“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци за изключителни заслуги в опазването, развитието и популяризирането на българския фолклор и култура;

2021 г. – Национална награда „Humanitatis Causa“ от Съюза на слепите в България за изключителен принос в социалното приобщаване на хората без зрение в община Свищов.