Статут

Първа Фолклорна олимпиада по повод 10-годишнината от основаването на Международен фолклорен фестивал „Фолклорен извор“.

Събитието ще се проведен от 19 до 23 август 2020 година, в село Царевец, община Свищов.

Фолклорната олимпиада ще се провежда на всеки 5 години от предходното издание.

Участие в Олимпиадата ще вземат участниците – лауреати на „Фолклорен извор“ за изминалия период.

Организаторите ще отправят лична покана към всички участници, завоювали първо място в съответните категории и участниците получили най-високите отличия на фестивала през изминалите девет години.

 


 

ОРГАНИЗАЦИЯ

1.Първа Фолклорна олимпиада „Фолклорен извор“ ще се проведе от 19 до 23 август 2020 г., в село Царевец, община Свищов.

2.Организатори са:

 • Сдружение „Фолклорен извор“
 • НЧ „Светлина – Царевец 1927”
 • Община Свищов
 • Кметство Царевец

3.Организира се по програма Interreg V-A Румъния – България, проект „Традиция и танци – мост над река Дунава“

4.Провежда се под патронажа на Министерство на културата.

5.Генерален спонсор на фестивала – ППОК „Изгрев 93” с. Царевец.

6.Медийни партньори са БНТ, БНР, Фен Фолклор ТВ, Информационна агенция и радио верига Фокус и др.

7.Олимпиадата има конкурсен характер.

8.Състав на журито:

 • Юлия Цанкова /фолклорист/ – Председател на журито
 • Д-р Силва Хачерян /Държавен експерт в отдел „Регионални дейности“ на Министерство на културата/
 • Гуна Иванова /народна певица, вокален педагог/
 • Проф. Елена Кутева /директор на ДФА „Филип Кутев“/
 • Даниел Спасов /народен певец/
 • Димитър Манов /хореограф/
 • Генчо Генчев /председател на фестивала/

Повече за членовете на журито може да научите в меню „Регламент/Жури“.

 


 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.Право на участие в Първа Фолклорна олимпиада „Фолклорен извор“ имат всички участници носители на „първа награда“ в съответните категории и лауреатите на „Фолклорен извор“ в изминалите девет издания на фестивала.

2.След предварителна селекция, организаторите ще изпратят покани към избраните за участие състави и индивидуални участници.

3.Получилите покана за участие в Първа Фолклорна олимпиада „Фолклорен извор“ е необходимо да регистрират потвърждение. Това може да направят на посочените в поканата телефонни номера и e-mail адреси.

4.Участници, които не попадат в предварителната селекция на организаторите (не са поканени), но имат желание за участие могат да подават „заявка“ чрез електронната форма в сайта на МФФ „Фолклорен извор“.

5.Получените заявления ще бъдат приети, но до участие ще се допуснат само селектиран брой участници.

6.Приемането на заявки ще се осъществява в срок до 1 юни.

7.Денят за участие и реда на явяването се определя от организаторите, като се взема под внимание посочения за предпочитан от участника ден.

8.Всички участници от община Свищов ще бъдат регистрирани за участие в първите два конкурсни дни (20 и 21 август).

9.Програмата с реда на изпълненията ще бъде предварително оповестена на сайта на фестивала.

10.В деня на пристигане участниците трябва да регистрират присъствието си на „Регистратура”. От там ще им бъде съобщен реда и точния час на изявата им, съобразен към моментното състояние на програмата.

ВАЖНО! Молим всеки, който закъснява или се е отказал от участието си да уведоми организаторите на тел.: 0882 334 622.

11.Всички разходи по транспорт и дневни са за сметка на участниците с изключение на онези, които са предварително договорени и установени с организаторите.

12.Организаторите съдействат за осигуряване на хотели на преференциални цени.

13.Такси за участие няма.

14.В деня на пристигане и регистриране на присъствието, участниците попълват споразумение „Декларация“, нотариално заверена, с която участника и/или негов представител се съгласява да бъде заснеман аудио и видео, а изпълненията да бъдат предоставяни от организаторите на различни медии. Тази декларация се сключва между организатора и участниците по силата на Закона за авторските права. Отказ от страна на участниците да подпишат декларацията означава, че тяхното изпълнение няма да бъде заснемано и излъчвано никъде.

 


 

ПРОВЕЖДАНЕ

1.Първа фолклорна олимпиада „Фолклорен извор” ще се проведе в пет дни.

2.Първият ден (19 август) от 20.00 часа ще се състои официална церемония за откриване.

3.Конкурсната програма ще започне във втория ден (20 август) с начален час 8.30 часа.

4.Всеки участник (индивидуален или състав) регистрира на „Регистратура” присъствието си и трябва да е в готовност за изява минимум 30 минути преди да настъпи неговия ред.

5.След изпълнението всеки участник получава грамота за участие.

6.Журито оценява изпълненията по шестобална точкова система по следните критерии:

ПЕВЧЕСКО ИЗКУСТВО

 • Интонация
 • Музикалност
 • Тембър
 • Стилистика
 • Сценичност

ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 • Сложност
 • Техничност
 • Стилистика
 • Тематика
 • Музика

7.Крайния резултат от оценяването се формира след приключване на четирите конкурсни дни.

8.Награждаването се извършва на специална церемония в последния ден.

9.Резултатите от класирането по категории и списъка с всички наградени се публикува на сайта на МФФ „Фолклорен извор“ до 5 работни дни, след приключване на събитието.

10.Всички награди, които не са получени лично от участниците ще им бъдат изпратени с куриерска фирма на адрес.

11.Програмата на всеки от дните завършва с концерт на специален гост. Възможно е международно участие.

12.На разположение на всички участници и гости е целия екип на фестивала – организатори, сътрудници, медицински екип, охрана.

13.Организаторите осигуряват личен асистент „гид” в случай, че група е заявила престой с нощувка. Той ще има задължението да посрещне, настани и разходи участниците из местните забележителности. Всички въпроси по време на пребиваването може да се отправят към него.

14.Събитието ще се проведе в летния театър на с. Царевец.

15.Церемонията по награждаване ще се проведе на открита сцена, на площада в село Царевец.

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото да правят промени в статута за настоящото и следващи издания.

 


 

РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват и ще бъдат оценявани както следва:

 

РАЗДЕЛ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО“

1.Фолклорни ансамбли за автентичен фолклор

Група Времетраене Класиране
Самод. ансамбли до 20 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Профес. ансамбли до 20 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Детски ансамбли до 20 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.


2.Фолклорни ансамбли за обработен фолклор

Група Времетраене Класиране
Самод. ансамбли до 20 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Профес. ансамбли до 20 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Детски ансамбли до 20 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.

 

3.Танцови състави за автентичен фолклор

Група Времетраене Класиране
Детски от 7 до 12 години до 15 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Юноши от 12 до 18 години до 15 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Възрастни над 18 години до 15 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.

 

4.Танцови състави за обработен фолклор

Група Времетраене Класиране
Детски от 7 до 12 години до 15 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Юноши от 12 до 18 години до 15 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Възрастни над 18 години до 15 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.

 

5.Клубове за народни хора

/няма възрастови групи/

Група Времетраене Класиране
Клубове до 10 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.

 


РАЗДЕЛ „ПЕВЧЕСКО ИЗКУСТВО“

1.Певчески състави за автентичен фолклор

Група Времетраене Класиране
Женски до 3 песни, до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Мъжки до 3 песни, до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Детски до 3 песни, до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Смесени до 3 песни, до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.

 

2.Певчески състави за обработен фолклор

Група Времетраене Класиране
Женски до 3 песни, до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/300, 200, 100 лв.
Мъжки до 3 песни, до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/300, 200, 100 лв.
Детски до 3 песни, до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Смесени до 3 песни, до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.

 

3.Хорове

Група Времетраене Класиране
Женски до 3 песни, до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Мъжки до 3 песни, до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Детски до 3 песни, до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Смесени до 3 песни, до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.

 

4.Камерни формации – дует, трио, квартет и др.

Група Времетраене Класиране
Деца от 7 до 12 години до 2 изпълн., до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Юноши от 12 до 18 години до 2 изпълн., до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Възрастни над 18 години до 2 изпълн., до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.

 

4.Индивидуални изпълнители – Певческо изкуство за автентичен и обработен фолклор

От състав не се допускат повече от един индивидуален изпълнител или дует.

Да се посочи точната възраст на участника.

Група Времетраене Класиране
Деца от 7 до 12 години до 2 песни, до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Юноши от 12 до 18 години до 2 песни, до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Възрастни над 18 години до 2 песни, до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.

 


РАЗДЕЛ „ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО“

1.Индивидуални изпълнители – Инструменталисти за автентичен и обработен фолклор

Група Времетраене Класиране
Деца от 7 до 12 години до 2 изпълн., до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Юноши от 12 до 18 години до 2 изпълн., до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Възрастни над 18 години до 2 изпълн., до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.

 

2.Народни оркестри

Група Времетраене Класиране
Битов – само народни инструменти до 2 изпълн., до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.
Смесен до 2 изпълн., до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.

 

3. Духови оркестри

Група Времетраене Класиране
Духови оркестри до 2 изпълн., до 8 мин. I място /плакет и грамота/ 1500 лв.

II място /плакет и грамота/ 1000 лв.

III място /плакет и грамота/ 500 лв.

 


РАЗДЕЛ „ОБИЧАЙ“

Препоръчително е обичая да представя типични за района на състава традиции.

Задължително е да изпратите кратка анотация за обичая, който ще представите. От коя фолклорна област, какво представлява, защо се е извършвал и пр.

Анотацията може да изпратите по пощата, ако сте избрали да се регистрирате за участие по този начин. Ако използвате електронната форма на сайта, която се намира в меню „контакти”, информацията за обичая впишете в поле „репертоар”.

Група Времетраене Класиране
Обичай до 20 мин. I, II и III място /медал и грамота/ 300, 200, 100 лв.

 


 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

1.Атрактивно изпълнение

Награда: грамота, плакет и сумата от 100 лв.

2.Награда на публиката

Награда: грамота, плакет и сумата от 100 лв.

3.Награда на Кмета на кметство Царевец

Награда: грамота, плакет и сумата от 100 лв.

4.Награда на Кмета на община Свищов

Награда: грамота, плакет и сумата от 100 лв.

5.Награда на Генералния спонсор – ППОК „Изгрев 93”

Награда: грамота, плакет и сумата от 100 лв.

6.Награда на сдружение „Фолклорен извор“ – три награди

Награда: грамота, плакет и сумата от 200 лв.

7.Награда на А1 България ЕАД

Награда: грамота и предметна награда.

8.Награда на Българска Национална телевизия „БНТ“ – две награди

Награда: грамота, плакет и участие в предаването „Иде нашенската музика“.

9.Награда на „Фен Фолк ТВ“

Награда: грамота и плакет.

10.Награда „Фолклорна звездица“

Наградата е на името на Лора Николова и в памет на всички деца загинали в река Лим.

Награда: грамота, плакет и сумата от 300 лв.

11.Награда на Съюза на българските танцови и музикални дейци за принос в опазването и развитието на българския фолклор.

Награда: плакет, грамота и сумата от 100 лв.

 


ОЛИМПИЙСКИ ШАМПИОНИ

ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР

1.Олимпийски шампион в категория „Певческо изкуство – индивидуални изпълнители“

2.Олимпийски шампион в категория „Певческо изкуство – състав“

3.Олимпийски шампион в категория „Танцово изкуство – състав“

4.Олимпийски шампион в категория „Танцово изкуство – ансамбъл“

Наградата във всяка от четирите категории е: грамота, статуетка и сумата от 2000 лв.

 

АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

1.Олимпийски шампион в категория „Певческо изкуство – индивидуални изпълнители“

2.Олимпийски шампион в категория „Певческо изкуство – състав“

3.Олимпийски шампион в категория „Танцово изкуство – състав“

4.Олимпийски шампион в категория „Танцово изкуство – ансамбъл“

Наградата във всяка от четирите категории е: грамота, статуетка и сумата от 2000 лв.

 


Организаторите си запазват правото за промени в регламента и наградите.

 

Изтегли „Статут 2020“