ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА „СТАРИТЕ ПЕСНИ НА НОВ ГЛАС“

    (до 850мб.)

    В случай че възникне проблем с регистрацията може да използвате следните връзки:

    тел.: 06329/ 26 10
    моб.: +359 (0) 882 334 622
    e-mail: staritepesni@gmail.com