Р Е Г Л А М Е Н Т

НА НАЦИОНАЛЕН ПЕВЧЕСКИ КОНКУРС
„СТАРИТЕ ПЕСНИ НА НОВ ГЛАС“

1. Организатори на конкурса
1.1. Националният певчески конкурс „Старите песни на нов глас“ се организира от Сдружение „Фолклорен извор“, Сдружение „Българско многогласие“, Българското национално радио (БНР) и Българска национална телевизия (БНТ).

2. Цел на конкурса
2.2. Конкурсът има за цел:
– да възроди обичани популярни фолклорни песни, изпети в оригинал от най-великите гласове на България и превърнали се в образци на българския песенен фолклор;
– да популяризира богатото културно наследство и разнообразието на различните фолклорни области;
– да стимулира приемствеността между поколенията, с цел съхраняване на традициите в българския песенен фолклор;
– да провокира интерес към изследователска дейност;
– да поощри музикалното развитие и професионалното образование на участниците;
– да осигури на най-добрите изпълнители изява и популяризиране в национален план.

3. Условия за участие
3.1. Право на участие имат само индивидуални изпълнители (певци), занимаващи се професионално с народно пеене (ученици в национални училища по фолклорни изкуства и училища по изкуствата с профил фолклор, възпитаници на музикални школи, студенти и дипломирани професионалисти.), в три възрастови групи:
– от 14 до 18 години
– от 19 до 25 години
– над 25 години
(възрастта на участници е относима към датите на конкурса)
3.2. Участниците се представят само с едно изпълнение.
3.3. Песента, която изпълняват е по избор от списъка с песни, обявен от организаторите (виж по-надолу в страницата). Списъкът с песни е от всички фолклорни области, за да могат участниците да изберат най-близкия до тях фолклорен стил. Не се допускат изпълнения на други песни, извън установения списък.
3.4. За участие в конкурса не се изискват такси.
3.5. Разходите за път и нощувки са за сметка на участниците. При нужда, организаторът съдейства за настаняването в хотел.
3.6. Организаторът осигурява храна на участника (и съпровождащите го педагози, родители, музиканти) в деня на конкурса.
3.7. При пристигане в деня на конкурса, участникът регистрира присъствието си на определеното за целта място.
3.8. При настъпили обстоятелства, възпрепятстващи участие в конкурса, участникът трябва да уведоми своевременно организаторите.
3.9. Всички участници попълват Декларация за обработка на лични данни, с което дават съгласие техните изпълнения да бъдат снимани, записвани и разпространявани публично и медийно за нуждите на конкурса.
3.10. Всички участници подписват Договор за отстъпване на авторските права по тяхното изпълнение в полза на сдружение „Фолклорен извор“.

4. Регламент
4.1. Конкурсът се провежда в два етапа:
– Първи етап (online) – от 1 март до 30 април 2024 година
• Желаещите да участват е необходимо да направят видеозапис на своето изпълнение.
• Изпълнението може да бъде акапелно или с музикален съпровод – синбек или музика на живо (в случай че участника е допуснат до Втори етап ще трябва да представи изпълнението на живо по същия начин).
• Качественият звук и изображение на видеозаписа са предимство за кандидата.
• Видео файлът да бъде с разширение: MP4, AVI, MPEG, MOV, WMV.
• Размерът на видеофайла да не надвишава 850 MB.
• Записването за участие се извършва посредством електронната форма в сайта folklorenivor.com в секция „Старите песни на нов глас“.
• За целта трябва да се попълнят всички полета и да се прикачи видео файла с изпълнението за Първи кръг.
• Селекционното жури ще разгледа постъпилите предложения след крайния срок за участие (30 април) и ще допусне до Втори етап при следното класиране – по 5 участника от трите възрастови групи в седемте фолклорни области – общо 105 участници.
• Имената на допуснатите до Втори етап участници ще бъдат оповестени в официален списък, който ще бъде публикуван на web: www.folkloreizvor.com и Facebook: Фолклорен извор / Folkloren izvor

– Втори етап (на живо) – 2 август 2024 година
• Вторият етап ще се състои в рамките на втория фестивален ден (2 август) от Единадесети Международен фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ в с. Царевец, общ. Свищов (1-4 август 2024 г.).
• Участниците допуснати до Втори етап ще се явят на сцената на фестивала пред конкурсното жури с изпълнение на живо на песента, с която са кандидатствали на Първи етап.
• Редът на явяване ще бъде предварително изготвен от организаторите и сведен до знанието на участниците.
• Оценката на журито ще бъде за вокална точност на изпълнението, специфична техника при интерпретиране на фолклорната област, сценично поведение.
• Ще бъдат определени само по един победител от трите възрастови групи в седемте фолклорни области – общо 21 класирали се на първо място.
• Наградите са грамота, статуетка и годишна стипендия от 1000 лева. Възможни са допълнителни награди. Всички участвали в конкурса получават грамота за участие.
• Награждаването ще се състои в деня на конкурса 2 август 2024 г., след приключване на изпълненията.

5. Състав на журито
5.1. Журито на конкурса се състои от две комисии в състав:
– Селекционно жури:
• Милен Иванов, председател – певец, вокален педагог и диригент, автор и водещ на телевизионни предавания;
• проф. д.и.н. Лозанка Пейчева – фолклорист, музиколог, професор в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките;
• доц. д-р Бинка Добрева – народна певица, академичен преподавател в специалности „Изпълнителско изкуство – народно пеене“ и Изпълнителско изкуство – народни инструменти“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“.
– Жури на конкурса:
• Даниел Спасов, председател – певец, продуцент, автор и водещ на телевизионни предавания;
• Юлия Гатдерова – народна певица, дългогодишен музикален редактор и водещ на предавания за народна музика в програма „Христо Ботев“ на БНР;
• и още един член, който предстои да бъде уточнен. Виж повече за журито тук.

 

Изтегли в PDF

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ


СПИСЪК С ПЕСНИ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА „СТАРИТЕ ПЕСНИ НА НОВ ГЛАС“

 

ВАЖНО! Участниците имат право на една песен от една фолклорна област по техен избор.

 

Добруджанска фолклорна област

 1. Лале ли си, зюмбюл ли си – Верка Сидерова, Добруджа
 2. Изгреяла месечинка – Верка Сидерова, Добруджа
 3. Калино, Малино – Калинка Вълчева

Македонска фолклорна област (Пирински край)

 1. Катерино моме – Татяна Сърбинска, Пирински край
 2. Биляна платно белеше – Костадин Гугов, Пирински край (Македония)
 3. Имала майка едно ми чедо – Руска Стоименова, Пирински край

Родопска фолклорна област

 1. Излел е Дельо хайдутин – Валя Балканска, Родопи
 2. Рипни Калинке – Надежда Хвойнева, Родопи
 3. Бела съм, бела, юначе – Радка Кушлева, Родопи

Северняшка фолклорна област

 1. Заблеяло ми агънце – Борис Машалов, Северна България
 2. Чие е това момиче – Кайчо Каменов, Северна България
 3. Авлига пее – Мита Стойчева – Северна България

Странджанска фолклорна област

 1. Калиманку, Денку – Янка Рупкина – Странджа
 2. Ясен месец веч изгрява – Сава Попсавов – Странджа
 3. Що ме не ожениш, мале –Магда Пушкарова – Странджа

Тракийска фолклорна област

 1. Даньова мама – Бинка Добрева, Тракия
 2. Дона на порти седеше – Йовчо Караиванов – Тракия
 3. Караджа дума Русанки – Недялка Керанова – Тракия

Шопска фолклорна област (Западна България)

 1. Омиле ми Ягодо – Гюрга Пинджурова, Западна България (Шопско, Трънско)
 2. Кацнал бръмбар на трънка – Павел Сираков, Западна България (Шопски регион)
 3. В село дюлгере дойдоа – Олга Борисова – Западна България (Шопски регион)

 

Изтегли в PDF

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ


ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
тел.: 06329/ 26 10
моб.: +359 (0) 882 334 622
e-mail: staritepesni@gmail.com