Партньорство с НЕЕК-ЮНЕСКО

Партньорство с НЕЕК-ЮНЕСКО

От май 2022 г. официален партньор на сдружение „Фолклорен извор“в организирането на МФФ „Фолклорен извор“ за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство е Националния научен експедиционен клуб ЮНЕСКО.

В потвърждение на споразумението в писмото до сдружението се казва: „След проведено обсъждане и съгласуване от страна на изпълнителния съвет на ННЕК – ЮНЕСКО, бе взето единодушно решение за утвърждаване на съвместно сътрудничество със Сдружение „Фолклорен извор“, с. Царевец, общ. Свищов, с което потвърждаваме и приемаме с радост възможността ни да си партнираме и сътрудничим по различни дейности, свързани както с опазването на нематериалното културно наследство на България и българския фолклор, но също така и за неговото популяризиране и предаване на поколенията.

Като оценяваме стриктната организация и значимостта на събитието, което организирате, ръководството на ННЕК-ЮНЕСКО приема с уважение  поканата за партньорство при провеждането на МФФ „Фолклорен извор“, организиран от Вашето сдружение.

За екипа ни ще бъде чест и удоволствие да бъде Ваш съмишленик, за да можем заедно да споделяме и обменяме идеи и опит, както и да си взаимстваме различни добри практики.    ННЕК-ЮНЕСКО ще съдейства за популяризирането МФФ „Фолклорен извор“ във и извън страната.