НОВА НАГРАДА

НОВА НАГРАДА

Съюзът на българските музикални и танцови дейци (СБМТД) ще присъди награда на участник във „Фолклорен извор 2019“.

Наградата е по предложение на организаторите и по решение на Управителния съвет на Съюза, и се учредява за първи път в историята на фестивала.

Носителят на този приз ще бъде определен от фестивалното жури, а условията на които трябва да отговаря са: отлично представяне и изключителни заслуги за опазването и развитието на българското народно музикално и танцовално творчество на България.

За „Фолклорен извор“ учредяването на тази награда е чест и израз на признание от страна на СБМТД за високото ниво на фестивала.

Тази награда и наградите на Министерство на културата, под чиито почетен патронаж се провежда „Фолклорен извор“ имат особено висока стойност за организаторите.