Национална конференция

Национална конференция

Програма Interreg V-A Румъния – България

Център за Етнология и Културна Антропология към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Сдружение „Фолклорен извор“

и Община Свищов

организират

 

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

на тема:

„ТРАДИЦИИТЕ ДНЕС – МОСТОВЕ ПРЕЗ ГРАНИЦИТЕ“

 

За първи път в рамките на фестивала „Фолклорен извор“ ще се проведе официално научно събитие, насочено към културата, фолклора и етнологията като обединяващ мост между народите. Събитието ще бъде първо и за новооткрития Център за култура, образование и отдих в село Царевец. Центърът беше създаден по трансграничния проект „Традиция и танци – мост над река Дунав“, в дейностите на който включва организирането и провеждането на събития от подобен характер.

 

П Р О Г Р А М А

2 АВГУСТ 2019 г.

място: Център за култура, образование и отдих, с. Царевец

 

І СЕСИЯ

Дискутант: докторант Олга Петкова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Модератор: проф. днк Маргарита Карамихова

_______

9.00-9.15

Официално откриване на Кръглата маса, приветствие от кмета на община Свищов

_______

9.15-9.30

„Динамика на традициите“

Проф. днк Маргарита Карамихова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

_______

9.30 – 9.45

„Знаци край пътя“

Проф. дн Мария Шнитер, ПУ „Паисий Хилендарски“

_______

9.45-10.00

„Новите погребални традиции“

Докторант Генчо Генчев, (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), кмет на община Свищов

_______

10.00-10.15

„Традиции и иновации в (пре)именуването на публични обекти“

Проф. д-р Петко Ст. Петков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

_______

10.15-10.30

„Местата на памет в малкия град – мостове или граници между миналото и съвременността“

гл. ас. д-р Светлана Антова, ИЕФЕМ – БАН

_______

10.30 – 11.00

Дискусия

 

ІІ СЕСИЯ

Модератор: проф. д-р Петко Ст. Петков

_______

16.00-16.15

„Праисторическото наследство – мост между миналото и бъдещето“

Докторант Ивайло Крумов, директор на Исторически музей – Белоградчик

_______

16.15-16.30

„Граничното в моминския обичай „Лазаруване“

Докторант Пламена Кирова, (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), РИМ Бургас

_______

16.30-16.45

„Новите стари накити“

ас. д-р Павлин Чаушев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

_______

16.45-17.00

„Сопотските майстори – пазители и възродители на старите български традиции“

Докторант Борислава Петрова, (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), директор на Къща музей „ Иван Вазов“ – гр. Сопот

_______

17.00-17.15

„Ромската жена– настояще и бъдеще (етнокултурни аспекти)“

Д-р Севим Куртчу, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сеслав, общ. Кубрат

_______

17.30-18.00

Дискусия и закриване на Кръглата маса