Благодаря за доверието и подкрепата!

Благодаря за доверието и подкрепата!

Искам най-искрено да благодаря на всички, без които „Фолклорен извор 2022“ нямаше да бъде реалност – на организационния екип, на всички доброволци и сътрудници, колеги от общинска администрация и структури, на институциите и организациите, на членовете на журито, на медийните партньори, на спомоществователите и не на последно място на участниците и публиката…

Благодаря за доверието в нас през изминалите десет години!
Поклон пред всички, които все още вярват в българското и го подкрепят!

Д-р Генчо Генчев
Председател на МФФ „Фолклорен извор“