ППОК Изгрев

Производствено потребителна обслужваща кооперация „ИЗГРЕВ – 93“, село Царевец

На 18.09.1992 г. се събират собственици на земя, от различни поколения и различна партийна принадлежност да обсъдят възможностите за бъдещо колективно обработване на земята. За дата на учредителното събрание беше избран 14.11.1992 г.

Дейността на кооперацията започва с разработването на старата свинеферма, от която почти нищо не е останало. След това към новоучредената кооперация преминава и кравефермата. През март започва и работата на полето. След една тежка година от гледна точка на икономическото положение и природните условия, ППОК „Изгрев-93” приключи с печалба.

Постепенно кооперацията се утвърди като стабилна икономическа структура, в която хората видяха някаква надежда и сигурност. Днес дейността и се измерва в различни направления:

Растениевъдство – като приоритет в развитието на растениевъдството има зърнопроизводството и предимно производството на хлебно зърно.
Животновъдство – кооперацията ни притежава кравеферма – с дойни крави и телета
Промишлена и търговска дейност, услуги на населението. Тази дейност на кооперацията има преди всичко социална насоченост: разкриване на работни места и опит за регулиране на цените и услугите, които се предлагат на територията на селото.

Кооперацията притежава:

Фурна, в която произвеждаме годишно над 320 х. хляба.
Хранителен магазин и магазин за стоки , необходими за личното стопанство, с което се стремим да поддържаме равновесие в цените в другите магазини, въпреки възможностите за нелоялна конкуренция.
Извършваме механизирани услуги на конкурентни цени
Един от сложните проблеми, които кооперацията се стреми да решава е трудовата заетост на част от кооператорите. Това постигаме със застъпването на трудно отглеждани и по-трудоемки култури.

Към днешна дата ППОК „Изгрев-93” е неизменна част от с. Царевец. Без помощта, която оказва в социалния и културен живот на селото голяма част от случващото се не би било възможно. Кооперацията подава ръка на всеки, който има нужда. Подпомага всяко културно мероприятие и го прави възможно.

През 2011 г. с нейна помощ бе възстановено отдавна пустеещото лятно кино на с. Царевец. Руините на порутената сграда се превърнаха в красив летен театър, който стана сцена на Първи национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор” 2011. Кооперацията е генерален спонсор на фестивала. В непосредствена близост бяха създадени помещения, които приютиха красива етнографска сбирка, отразяваща бит и култура на местното население.

ППОК „Изгрев-93” е в услуга на своите кооператори и в помощ на местното население, което я прави успешна и адекватна на времето и хората.


ЕКОЛОГИЧЕН БИОТОР
ППОК „Изгрев-93“, с. Царевец произвежда екологичен биотор

ОСНОВЕН ПРОДУКТ за ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Биоторът е органиен материал, получен в резултат н храненето на червените калифорнийски червеи с органични остатъци, най-често с оборски тор – говежди , конски, свински, птичи и овчи

Биоторът е екологично чист висококачествен продукт, произведен по специална технология. Той съдържа всичките 16 елемента необходими на растенията, в много концентриран вид. Запасите от на азот, фосфор, калий, магнезий, калций и всички други полезни елементи са много пъти по-високи отколкото в най-богатата почва. Тези хранителни вещества са обвити във водоразтворима мембрана, освобождават се постепенно, според нуждите на растенията и се усвояват лесно от тях.

Биоторът е най-добрия органичен тор, той е с комплексно действие и с високо съдържание на стабилни хумусни вещества, микроорганизми, ензими и микроелементи. Мощен фитосанитар, обогатява и оживява почвата. Подобрява почвеното плодородие, стимулира растежа, подобрява структурата и влагозадържащите функции на почвата. Той е най-добрият обогатител на почвата, който осигурява всичко необходимо за растенията.

Биоторът от червен калифорнийски червей е пълноценен екологично чист продукт, който обогатява и подобрява почвата и гарантира високо качество и екологично чиста продукция, дарява ни със здраве и дълголетие.

НАЧИН на ИЗПОЛЗВАНЕ

Биоторът се използва като:

тор през пролетта и и есента;
за подхранване и през вегетационния период;
като основа за субстрати за отглеждане на цветя и производство на семена и разсад;
като основа за субстрати за вкореняване на резници и други растения;
за подготовка на различни субстрати за оранжерии.
Използва се при Разсад, Саксийни цветя, Зеленчуци, картофи, ягоди и едногодишни цветя, плодни дръвчета, лозя, храсти и рози, както и за подхранване.