This is an example of a HTML caption with a link.
Национално сдружение Фолклорен Извор
Награди
Наградите на фестивала са обвързани с категориите на изява, които регламента предвижда. Всяка година фестивала обогатява своя регламент, с което расте броя на наградите и наградените. Големите победители на фестивала попадат в категориите "Лауреат" и "Приз".
Виж повече ››

"Гласът на Фолклорен извор" е номинация, в която попадат всички индивидуални изпълнители в областта на певческото изкуство. Победителят става притежател на една от трите специални статуетки на фестивала.
Виж повече ››
Читалището
НЧ Светлина - Царевец 1927НЧ "Светлина - Царевец 1927" е създадено от група ентусиасти на чело с Александър Баронов в далечната 1927 година.
виж повече ››

Условия

ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР 2018

02,03,04 и 05 август

Срок за записване от 1 април до 1 юни

 

СТАТУТ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА

 

1.  Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор” се провежда в село Царевец, община Свищов.


2.  „Фолклорен извор” е фестивал с конкурсен характер.


3.  Фестивалът е ежегоден и се провежда в последните четири дни от първата седмица на месец август.


4.  Организатор на „Фолклорен извор” са:

4.1.  Сдружение "Фолклорен извор"

4.2.  НЧ „Светлина – Царевец 1927”

4.3.  Кметство Царевец

4.4.  Община Свищов


5.  Фестивала се провежда под патронажа на Министерство на културата.


6.  Генерален спонсор на фестивала – ППОК „Изгрев 93” с председател Ганчо Ламбев.


7.  Медийни партньори са БНР, Фен Фолклор ТВ и Информационна агенция и радио верига Фокус.


8.  Жури на фестивала са изявени имена, професионалисти в сферата на фолклорното изкуство на България:

8.1.  Юлия Цанкова / фолклорист / – Предс. на журито

8.2.  Гуна Иванова / народна певица /

8.3.  Проф. Елена Кутева / директор на ДФА "Филип Кутев" /

8.4.  Д-р Силва Хачерян / Държавен експерт в отдел „Регионални дейности“ на Министерство на културата /

8.5.  Даниел Спасов / народен певец /

8.6.  Димитър Манов / хореограф /

8.7.  Генчо Генчев / Предс. на фестивала /


 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. РЕГИСТРАЦИЯ

 

1.  Участие във фестивала могат да вземат всички групи, състави, оркестри, клубове, ансамбли, индивидуални изпълнители и др., които представят българския фолклор.


2.  Няма ограничение за възрастта на участниците. Възрастовата граница се взема под внимание при оценяването на изпълненията.


3.  Записването за участие се осъществява в срок, предварително обявен от организаторите. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако броя на записалите се за участие във фестивала е достигнал максимума преди крайния срок за подаване на заявления, приемането на такива ще бъде преустановено независимо, че крайния срок е все още в сила. Това си право организаторите запазват с оглед на това, че желанието за участие е най-активно в последния момент, когато и четирите фестивални дни са запълнени.


4.  Подаване на заявки може да направите на посочените адрес и телефони. Изпратете писмено заявление по пощата или използвайте електронната система в официалния сайт www.folklorenizvor.com в меню „контакти”.

4.1   Задължително е посочването на телефон за обратна връзка.

4.2   При използване на електронната форма в сайта, попълвайте всички полета, за да е коректна заявката и да бъде приета от администратора.

4.3   За всеки състав или индивидуален изпълнител се изпраща отделна заявка.


5.  Денят за участие и реда на явяването се определя от организаторите, след постъпване на заявките, като се взема в предвид посочения за предпочитан от участника ден.


6.  Всички КУЛТУРНИ КЛУБОВЕ от община Свищов и страната и всички СЪСТАВИ от община Свищов подават заявление за участие в ПЪРВИ и ВТОРИ фестивални дни.


7.  Програмата с деня и последователността на изпълненията ще бъде оповестена преди началото на фестивала.

В сайта на фестивала ще бъде публикуван списък с предварително установения ред за участие за четирите фестивални дни. Този списък има за цел да ориентира участниците за деня и часа на тяхното явяване. С абсолютна точност на часа за излизане на сцената организаторите не се ангажират предварително, тъй като по време на фестивала възникват непредвидени обстоятелства, които водят до промени.


8.  В деня на пристигане участниците трябва да регистрират присъствието си на „регистратура”. От там ще им бъде съобщен точния ред и час на изявата им, съобразен към моментното състояние  на програмата.


9.  Молим всички, които закъснява или са се отказали от участието си да уведомят организаторите на посочените в сайта координати / в меню „контакти”  / или директно на тел.: 0882 334 622.


10.  Всички  разходи по транспорт и дневни са за сметка на участниците.


11.  Организаторите съдействат за осигуряване на хотели на преференциални цени.


12.  Такси за участие във фестивала не се изискват.

 


13. В деня на пристигане и регистриране на участниците се предлага договорно споразумение, нотариално заверено, с което участника и/или представител на групата се съгласява да бъдат снимани, а изпълненията да бъдат предоставяни от организаторите на различни медии. Това споразумение се сключва между организатора и участниците по силата на Закона за авторските права. Отказ от страна на участниците да подпишат споразумението означава, че тяхното изпълнение няма да бъде снимано и излъчвано никъде.

 


 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

 

1.  „Фолклорен извор” се провежда в четири дни.


2.  Първия фестивален ден започва в 10.00 часа с официална част „откриване” в присъствието на официални гости.


3.  Втори, трети и четвърти фестивални дни започват от 8.30 часа и завършват след изпълнението на последния участник от програмата.


4.  Всеки участник регистрира на „регистратура” присъствие и минимум 30 минути преди указания час за явяване на сцената трябва да е в готовност.


5.  След изпълнението всеки участник получава грамота за участие.


6.  Крайния резултат от оценката на журито се сформира на база четирите фестивални дни.


7.  На тържествена церемония в последната фестивална вечер се обявяват и се връчват всички "специални награди".


8.  Резултатите от класирането по категории и списъка с всички наградени се публикува на сайта на фестивала от 3 до 5 дни след приключване на изданието.


9.  Всички награди /дипломи и медали/ се предоставят от организаторите на участниците по удобен за тях начин и на адреса посочен в заявката за участие. 


10. Всеки фестивален ден завършва с концерт на специален гост. Възможно е международно участие.


11.  На разположение на всички участници и гости е целия екип на фестивала – организатори, сътрудници, медицински екип, охрана.


12.  Организаторите осигуряват личен асистент „гид” в случай, че група е заявила престой с нощувка. Той ще има задължението да посрещне, настани и разходи участниците из местните забележителности. Всички въпроси по време на пребиваването може да се отправят към него.


13.  Фестивалът се провежда в летния театър на с. Царевец, а при лоши метеорологични условия в салона на читалището.

Церемонията по награждаване се провежда на специална сцена, която се намира на площада на село Царевец.


 

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото да правят промени в статута за настоящото и следващи издания на фестивала. Ако желаете да участвате във фестивала, може да направите своята електронна заявка, като отворите меню "контакти" на сайта и попълните формата за участие. Трябва да се попълнят всички полета от формуляра, за да се получи заявката.


 

РЕГЛАМЕНТ

Във фестивала могат да участват и ще бъдат оценявани както следва:

 

1.  Фолклорни ансамбли

 

Група

Времетраене

Класиране

Самодейни ансамбли

до 20 мин.

I, II, III място / медали /

Професионални ансамбли

до 20 мин.

I, II, III място / медали /

Детски ансамбли

до 20 мин.

I, II, III място / медали /

 

2.  Танцови състави за автентичен фолклор

 

Група

Времетраене

Класиране

от 7 до 12 години

до 15 мин.

I, II, III място / медали /

от 12 до 18 години

до 15 мин.

I, II, III място / медали /

над 18 години 

до 15 мин.

I, II, III място / медали /

 

 

3.  Танцови състави за обработен фолклор

 

Група

Времетраене

Класиране

от 7 до 12 години

до 15 мин.

I, II, III място / медали /

от 12 до 18 години

до 15 мин.

I, II, III място / медали /

над 18 години 

до 15 мин.

I, II, III място / медали /

 

 

4.  Клубове за народни хора

/ няма възрастови групи /

 

Група

Времетраене

Класиране

Клубове

до 10 мин.

I, II, III място / медали /

 

 

5.  Певчески състави за автентичен фолклор

 

Група

Времетраене

Класиране

Женски

до 3 песни, общо до 8 мин.

I, II, III място / медали /

Мъжки

до 3 песни, общо до 8 мин.

I, II, III място / медали /

Детски 

до 3 песни, общо до 8 мин.

I, II, III място / медали /

Смесени

до 3 песни, общо до 8 мин.

I, II, III място / медали /

 

 

6.  Певчески състави за обработен фолклор

/ от състав не се допускат повече от един индивидуален изпълнител или един дует /

 

Група

Времетраене

Класиране

от 7 до 12 години

до 3 песни, общо до 8 мин.

I, II, III място / медали / 

от 12 до 18 години

до 3 песни, общо до 8 мин.

I, II, III място / медали /

над 18 години 

до 3 песни, общо до 8 мин.

I, II, III място / медали /

 

 

7.  Хорове

 

Група

Времетраене

Класиране

Женски

до 3 песни, общо до 8 мин.

I, II, III място / медали /

Мъжки

до 3 песни, общо до 8 мин.

I, II, III място / медали /

Детски 

до 3 песни, общо до 8 мин.

I, II, III място / медали /

Смесени

до 3 песни, общо до 8 мин.

I, II, III място / медали /

 

 

8.  Индивидуални изпълнители

-  от състав не се допускат повече от един индивидуален изпълнител или един дует

-  да се посочи точната възраст на участника

 

8.1.  Певци – автентичен фолклор

8.2.  Певци – обработен фолклор

 

Група

Времетраене

Класиране

от 7 до 12 години

до 2 песни, общо до 6 мин.

I, II, III място / медали /

от 12 до 18 години

до 2 песни, общо до 6 мин.

I, II, III място / медали /

над 18 години 

до 2 песни, общо до 6 мин.

I, II, III място / медали /

 

8.3.  Инструменталисти – АВТЕНТИЧЕН фолклор

8.4.  Инструменталисти – ОБРАБОТЕН фолклор

 

Група

Времетраене

Класиране

от 7 до 12 години

до 2 изпълн., общо до 6 мин.

I, II, III място / медали /

от 12 до 18 години

до 2 изпълн., общо до 6 мин.

I, II, III място / медали /

над 18 години 

до 2 изпълн., общо до 6 мин.

I, II, III място / медали /

 

 

9.  Камерни формации

9.1   Дуети

9.2   Триа

9.3   Квартети

9.4   Други

 

Група

Времетраене

Класиране

от 7 до 12 години

до 2 изпълн., общо до 6 мин.

I, II, III място / медали /

от 12 до 18 години

до 2 изпълн., общо до 6 мин.

I, II, III място / медали /

над 18 години 

до 2 изпълн., общо до 6 мин.

I, II, III място / медали /

 

 

10.  Народни оркестри

 

Група

Времетраене

Класиране

Битов /само от народни инструменти/

до 2 изпълн., общо до 8 мин.

I, II, III място / медали /

Смесен /от народ. и др. инструменти/

до 2 изпълн., общо до 8 мин.

I, II, III място / медали /

 

 

11.  Обичай

-  Препоръчително е обичая да представя типични за района на състава традиции.

-  Задължително е да изпратите кратка анотация за обичая, който ще представите. От коя фолклорна област, какво представлява, защо се е извършвал и пр.

-  Анотацията може да изпратите по пощата, ако сте избрали да се регистрирате за участие по този начин. Ако използвате електронната форма на сайта, която се намира в меню „контакти”, информацията за обичая впишете в поле „репертоар”.

 

Група

Времетраене

Класиране

Обичай

до 20 мин.

I, II, III място / медали /

 

 

12.  Словесен фолклор

/ Сценки, разкази, случки, скечове и др. от народното творчество и фолклора /

 

Група

Времетраене

Класиране

До 18 години

до 7 мин.

I, II, III място / медали /

Над 18 години

до 7 мин.

I, II, III място / медали /

 


ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

 

1. Най-добър музикален съпровод

-  Наградата се присъжда на индивидуален инструменталист, група или оркестър, които съпровождат вокалното или танцовото изпълнението на участника.

-  Наградата е една – плакет и диплома. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

2. Най-запазена НОСИЯ

-  Може да участва една носия или носиите на група, състав, ансамбъл и др.

-  Приоритет в оценяването ще имат носии, които са автентични, на много години, които имат някаква история около създаването им или притежателя им, които са изключителни по своята украса и запазен вид.

-  За участие в тази категория е нужно да се изпрати анотация.

-  Анотацията може да изпратите по пощата, ако сте избрали да се регистрирате за участие по този начин. Ако сте предпочели електронната форма на сайта, която се намира в меню „контакти”, информацията за носията впишете в поле „репертоар”.

-  Наградата е една – плакет и диплома. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

3. Атрактивно изпълнение

-  Наградата се присъжда за атрактивно сценично поведение и емоционално присъствие.

-  Отличието може да бъде присъдено за индивидуално или групово изпълнение.

-  Наградата е една – плакет и диплома. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

4.  Най-млад участник

-  Наградата се присъжда на участник, чиято възраст е най-малката регистрирана.

-  Ако вие регистрирате индивидуално изпълнение на такъв участник или имате в състава си дете чиято възраст е много малка отбележете го в заявката си. Посочете точната възраст.

Това може да изпратите по пощата, ако сте избрали да се регистрирате за участие по този начин. Ако сте предпочели електронната форма на сайта, която се намира в меню „контакти”, информацията за обичая впишете в поле „репертоар”.

-  Наградата е една – диплома. Връчва се след изпълнението.

 

5.  Най-възрастен участник

-  ­ Наградата се присъжда на участник, чиято възраст е най – голямата регистрирана.

-  Ако вие регистрирате индивидуално изпълнение на такъв участник или имате в състава си изпълнител чиято възраст е много голяма отбележете го в заявката си. Посочете точната възраст.

Това може да изпратите по пощата, ако сте избрали да се регистрирате за участие по този начин. Ако сте предпочели електронната форма на сайта, която се намира в меню „контакти”, информацията за обичая впишете в поле „репертоар”.

-  Наградата е една – диплома. Връчва се след изпълнението.


 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

1.  Награда на публиката

 

-  Връчва се на изпълнение, на което публиката е реагирала най-спонтанно и емоционално / бурни и продължителни аплодисменти, ставане на крака и пр. /

-  Наградата е една – плакет, диплома и 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

2. Награда на сдружение „Фолклорен извор“

 

-  Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.

-  Наградата е една – плакет, диплома и 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

3. Награда „Фолклорна звездица“ на името на Лора и в памет на всички деца загинали в река Лим

 

-  Наградата се присъжда от Илиян Николов, бащата на Лора и основател на конкурса за млади изпълнители на популярна песен „Звездици за Лора“ - Свищов. Връчва се на млади прохождащи изпълнители на фолклорни песни.

Наградата е една – плакет, диплома и 300 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

4.  Награда на Кмета на кметство Царевец

 

-  Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.

-  Наградата е една – плакет, диплома и 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

5.  Награда на Кмета на община Свищов

 

-  Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.

-  Наградата е една – плакет, диплома и 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

6.  Награда на Генералния спонсор – ППОК „Изгрев 93”

 

-  Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.

-  Наградата е една – плакет, диплома и 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

7.  Награда на "Инвестбанк" АД - клон Свищов

 

-  Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.

-  Наградите са две – плакет, диплома и 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

8. Награда на "Общинска банка" - клон Свищов

 

-  Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.

-  Наградите са две – плакет, диплома и 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

9.  Награда на фондация „Димитър Хадживасилев“

 

-  Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.

-  Две парични награди, на стойност по 300 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.


10. Награда на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов

 

-  Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.

-  Наградата е една – плакет, диплома и 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

11. Награда на Платформа „Агора“

 

-  Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.

-  Наградата е една на стойност 200 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

12. Награда на Мобилтел ЕАД (Мтел) 

 

- Пет предметни награди - смартфон, за отлично представяне на индивидуални изпълнители във всички категории и възрастови групи.

 

13. Награда на Vivacom

 

- Пет предметни награди - таблет, за отлично представяне на индивидуални изпълнители във всички категории и възрастови групи.

 

 

14. Награда на „Фен Фолк ТВ“

 

-  Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.

-  Наградата е една – плакет и диплома. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

15.  Награда на Българско Национално радио „БНР”

-  Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.

-  Наградата е една – плакет и диплома. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

16. Награда на Българска Национална телевизия „БНТ“

-  Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.

-  Наградата е една – плакет, диплома и участие в предаването „Иде нашенската музика“. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

Списъкът на наградите в този раздел може да бъде променен и допълнен преди или по време на фестивала.


 

ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ

 

 1. Награда на Министерство на културата на Република България
 • Наградата може да е една, две или три и се присъждат за високи творчески постижения и принос за развитието на българския фолклор
 • Наградата е диплома от Министъра на културата, с восъчен печат „Мадарски конник“. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

 1. „Постоянство и традиция“
 • Наградата се присъжда на индивидуален участник, група, състав, ансамбъл и др. за принос в опазването и развитието на българския фолклор.
 • Наградата е една – плакет, диплома и 200 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

 1. „Гласът на Фолклорен извор” 
 • Наградата се присъжда на индивидуален участник, в категория „певческо изкуство“ за високо вокално майсторство.
 • Наградата е една – статуетка, диплома и 200 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

 1. „Лауреат” 
 • Наградата се присъжда на индивидуален участник, група, състав, ансамбъл и др. за най-добро комплексно представяне в областта на обработения фолклор.
 • Наградата е една – статуетка, диплома и 500 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

 1. „Приз”
 • Наградата се присъжда на индивидуален участник, група, състав, ансамбъл и др. за най-добро комплексно представяне в областта на автентичния фолклор.
 • Наградата е една – статуетка, диплома и 500 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

Авторските права на всички предметни награди – статуетки, медали, плакети, пластики, печатни материали, грамоти, дипломи и др. са притежание на НФФ „Фолклорен извор“.

Вижте повече информация за регламента в меню „регламент / условия

Жури
Юлия Цанкова
Гуна Иванова
Проф. Елена Кутева
Димитър Манов
Даниел Спасов
Д-р Силва Налбантян - Хачерян
Генчо Генчев
с. Царевец
село ЦаревецЦаревец е село в Северна България. Намира се в община Свищов, област Велико Търново.
виж повече ››