This is an example of a HTML caption with a link.
Национално сдружение Фолклорен Извор
Награди
Наградите на фестивала са обвързани с категориите на изява, които регламента предвижда. Всяка година фестивала обогатява своя регламент, с което расте броя на наградите и наградените. Големите победители на фестивала попадат в категориите "Лауреат" и "Приз".
Виж повече ››

"Гласът на Фолклорен извор" е номинация, в която попадат всички индивидуални изпълнители в областта на певческото изкуство. Победителят става притежател на една от трите специални статуетки на фестивала.
Виж повече ››
Читалището
НЧ Светлина - Царевец 1927НЧ "Светлина - Царевец 1927" е създадено от група ентусиасти на чело с Александър Баронов в далечната 1927 година.
виж повече ››

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ

П О К А Н А

 

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“

 

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“, вписано в регистъра при Окръжен съд – град Велико Търново по ф.д. № 19/2016г., свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението на 05.12.2017г.  в 10 ч. в село Царевец, община Свищов, ул. “18-та” № 5, при следния дневен ред:

                       

1. Вземане на решение за приемане на нови членове на сдружението.

Проект на решение: Общото събрание взема решение за приемане на нови членове на сдружението.

 

2.Вземане на решение за промяна в състава на Управителния съвет на Сдружението.

Проект на решение: Общото събрание взема решение за промяна в състава на Управителния съвет на Сдружението.

 

3. Вземане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на сдружението:

Проект на решение: Общото събрание взема решение за промяна в седалището и адреса на управление на сдружението.

 

4. Приемане на нов устав

Проект на решение: Общото събрание взема решение за приемане на нов устав.

 

5.   Други.

 

Поканват се всички членове на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“ да присъстват на събранието  лично.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление на сдружението в село Царевец, община Свищов, ул. “18-та” № 5.

 

При липса на кворум  Общото събрание ще се проведе на същата дата 05.12.2017г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от кворума.

 


Медия22 ноември, 2017
Жури
Юлия Цанкова
Гуна Иванова
Проф. Елена Кутева
Димитър Манов
Даниел Спасов
Д-р Силва Налбантян - Хачерян
Генчо Генчев
с. Царевец
село ЦаревецЦаревец е село в Северна България. Намира се в община Свищов, област Велико Търново.
виж повече ››